Υπνοθεραπεία  

Η υπνοθεραπεία ασχολείται με την αξιοποίηση του ασυνείδητου νου σχετικά με πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο γεγονός καθώς και το πώς μπορεί να τις  χρησιμοποιήσει…