Πως να μην λες κούφια λόγια

Μπορείς  να το κάνεις  εάν  πιστέψεις ότι  μπορείς.

Υποβολή είναι η αρχή μέσω της οποίας οι λέξεις και οι πράξεις σου, ακόμα και η νοητική σου κατάσταση, επηρεάζουν τους άλλους. Εάν έχεις κατανοήσεις και  αποδεχτείς την αρχή της τηλεπάθειας (της επικοινωνίας σκέψης από τον έναν νου στον άλλον χωρίς τη βοήθεια νοημάτων ,συμβόλων ή ήχων) ως πραγματικότητα, τότε θα καταλάβεις γιατί ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικός και γιατί επηρεάζει τους πάντες στην ακτίνα δράσης του.

Όταν ο νους σου  δονείται σε υψηλή συχνότητα διεγερμένος από τον ενθουσιασμό, αυτή η δόνηση εκπέμπεται και καταγράφεται στον νου όλων μέσα στην ακτίνα δράσης και ειδικά στον νου εκείνων με τους οποίους έρχεσαι σε στενή επαφή. ‘Όταν αυτός που κάνει μια ομιλία «νιώσει» ότι το κοινό είναι συντονισμένο μαζί του, απλώς αναγνωρίζει ότι ο ενθουσιασμός του επηρέασε τον νου των ακροατών του, μέχρι που οι νόες τους δονούνται σε αρμονία με τον δικό του.

‘Όταν ο πωλητής «νιώσει» ότι έφτασε η «ψυχολογική στιγμή» να κλείσει τη συμφωνία, απλώς νιώθει την επίδραση τον ενθουσιασμού του στον νου του υποψήφιου πελάτη και συντονίζει αρμονικά αυτόν τον νου με τον δικό του.

Το αντικείμενο της υποβολής αποτελεί τόσο σημαντικό μέρος του παρόντος μαθήματος και ολόκληρης της μεθόδου που τώρα θα περιγράψω τα τρία πράγματα, μέσω των οποίων λειτουργεί συνήθως, δηλαδή τι λες, τι κάνεις και τι σκέφτεσαι!

‘Όταν είσαι ενθουσιώδης με τα προϊόντα που πουλάς ή τις υπηρεσίες που προσφέρεις ή με τη διάλεξη που κάνεις, η νοητική σου κατάσταση γίνεται προφανής σε όλους αυτούς που σε ακούνε, χάρη στον τόνο της φωνής σου. Είτε το έχεις σκεφτεί αυτό έτσι είτε όχι, ο τόνος της δήλωσης περισσότερο από την ίδια τη δήλωση είναι αυτό που πείθει ή που δεν καταφέρνει να πείσει. Κανένας απλός συνδυασμός λέξεων δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει τη βαθιά πίστη σε μια δήλωση που διατυπώνεται με πύρινο ενθουσιασμό. Οι λέξεις είναι απλώς «απονευρωμένοι» ήχοι, εάν δεν χρωματιστούν με συναίσθημα που γεννιέται από τον ενθουσιασμό.

Εδώ ο γραπτός λόγος δεν με εξυπηρετεί, γιατί ποτέ δεν μπορώ να εκφράσω με μολύβι και χαρτί τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις που βγαίνουν από χείλη χωρίς συναίσθημα, χωρίς να τις καίει η φωτιά του ενθουσιασμού, και σε εκείνες που βγαίνουν από μια καρδιά που φλέγεται από προθυμία να εκφραστεί. Ωστόσο, αυτή είναι η διαφορά.

Συνεπώς, αυτό πού λες και ο τρόπος που το λες, μεταφέρει ένα νόημα που ίσως είναι αντίθετο από αυτό που προτίθεσαι να μεταδώσεις. Αυτό εξηγεί πολλές από τις αποτυχίες του  πωλητή που παρουσιάζει το επιχείρημά του με λόγια που μοιάζουν αρκετά λογικά, αλλά που δεν διαθέτουν το «χρώμα» που προέρχεται από τον ενθουσιασμό, ο οποίος γεννιέται από την ειλικρίνεια και την πίστη στα αγαθά που θέλει να πουλήσει. Άλλο λένε τα λόγια του και άλλο φανερώνει ο τόνος της φωνής του. Συνεπώς, δεν γίνεται πώληση.

Αυτό πού λες είναι σημαντικός παράγοντας λειτουργίας της αρχής της υποβολής, αλλά όχι τόσο σημαντικός όσο το τι κάνεις. Οι πράξεις σου θα μετρήσουν περισσότερο από τα λόγια σου και αλίμονο σου εάν αυτά τα δύο δεν εναρμονιστούν.

Εάν διδάσκει κανείς τον Χρυσό Κανόνα ως έγκυρο κανόνα συμπεριφοράς, θα μιλά σε κουφούς, εάν δεν εφαρμόζει ό,τι  διδάσκει. Το αποτελεσματικότερο κήρυγμα που  μπορεί να κάνει κανείς για την ισχύ του Χρυσού Κανόνα είναι εκείνο πού ο ίδιος διδάσκει, μέσω υποβολής, όταν εφαρμόζει τον κανόνα στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του.

Εάν ένας πωλητής αυτοκινήτων Φορντ πάει στον υποψήφιο πελάτη τον οδηγώντας μια Μπιούικ, ή κάποιο άλλο αυτοκίνητο, κάθε επιχείρημα που θα σκεφτεί να παρουσιάσει υπέρ της Φορντ θα πάει στον βρόντο.

Μια φορά είχα πάει σε ένα από τα γραφεία της Dictaphone Coinpany”‘ για να κοιτάξω ένα μη­χάνημα υπαγόρευσης. Ο πωλητής μού παρουσίασε ένα λογικό  επιχείρημα για τα οφέλη της μηχανής, αλλά ο στενογράφος πλάι του έγραφε επιστολές μεταφράζοντας στενογραφημένες σημειώσεις από ένα μπλοκάκι. Τα επιχειρήματά του υπέρ της μηχανής υπαγόρευσης συγκρινόμενα με την παλιά μέθοδο του  να υπαγορεύεις στον στενογράφο δεν με εντυπωσίασαν, επει­δή οι πράξεις του δεν ήταν εναρμονισμένες με τα λόγια του.

Οι σκέψεις σου αποτελούν τον σημαντικότερο από τους τρεις τρόπους εφαρμογής της αρχής της υποβολής, επειδή ελέγχουν τον τόνο της φωνής σου και, μέχρι κάποιον βαθμό, τις πράξεις σου. Εάν οι σκέψεις, οι πράξεις σου και τα λόγια  σου εναρμονιστούν, τότε θα ευθυγραμμίσεις όσους έρχεσαι σε  επαφή, λίγο-πολύ με τον τρόπο σκέψης σου.

Ο ανθρώπινος νους είναι ένα θαυμάσιο μηχάνημα!

‘Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι πως όλες οι εντυπώσεις που τον αγγίζουν, είτε μέσω υποβολής είτε αυθυποβολής, καταγράφονται σε ομοειδείς ομάδες. Οι αρνη­τικές εντυπώσεις αποθηκεύονται σε ένα σημείο τον μυαλού, ενώ οι θετικές σε άλλο. ‘Όταν μία από αυτές τις εντυπώσεις (ή εμπειρίες τον παρελθόντος) ανακαλείται στον συνειδητό νου μέσω της μνήμης, υπάρχει η τάση να ανακαλούνται όλες οι άλλες παρόμοιας φύσης, όπως, όταν τραβάς έναν κρίκο της αλυσίδας, τραβάς και τους άλλους. Για παράδειγμα, κάθε τι  που προκαλεί αμφιβολία στον νου φτάνει για να ανακαλέσει  όλες τις εμπειρίες που έκαναν κάποιον να αμφιβάλλει. Εάν έρ­θει ένας ξένος και σου ζητήσει να εξαργυρώσεις μια επιταγή, αμέσως θυμάσαι πλαστές επιταγές που σου πάσαραν ή άλλους που την πάτησαν. Μέσω του νόμου των συνειρμών, όλα τα παρόμοια συναισθήματα, εμπειρίες και αισθητηριακές εντυ­πώσεις που φτάνουν στον νου ταξινομούνται μαζί, και έτσι η  ανάκληση της μιας έχει την τάση να φέρνει πίσω και τις ανα­μνήσεις όλων των άλλων.

Εάν προκαλέσεις αίσθημα έλλει

Μπορείς  να το κάνεις  εάν  πιστέψεις ότι  μπορείς.

Υποβολή είναι η αρχή μέσω της οποίας οι λέξεις και οι πράξεις σου, ακόμα και η νοητική σου κατάσταση, επηρεάζουν τους άλλους. Εάν έχεις κατανοήσεις και  αποδεχτείς την αρχή της τηλεπάθειας (της επικοινωνίας σκέψης από τον έναν νου στον άλλον χωρίς τη βοήθεια νοημάτων ,συμβόλων ή ήχων) ως πραγματικότητα, τότε θα καταλάβεις γιατί ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικός και γιατί επηρεάζει τους πάντες στην ακτίνα δράσης του.

‘Όταν ο νους σου  δονείται σε υψηλή συχνότητα διεγερμένος από τον ενθουσιασμό, αυτή η δόνηση εκπέμπεται και καταγράφεται στον νου όλων μέσα στην ακτίνα δράσης και ειδικά στον νου εκείνων με τους οποίους έρχεσαι σε στενή επαφή. ‘Όταν αυτός που κάνει μια ομιλία «νιώσει» ότι το κοινό είναι συντονισμένο μαζί του, απλώς αναγνωρίζει ότι ο ενθουσιασμός του επηρέασε τον νου των ακροατών του, μέχρι που οι νόες τους δονούνται σε αρμονία με τον δικό του.

‘Όταν ο πωλητής «νιώσει» ότι έφτασε η «ψυχολογική στιγμή» να κλείσει τη συμφωνία, απλώς νιώθει την επίδραση τον ενθουσιασμού του στον νου του υποψήφιου πελάτη και συντονίζει αρμονικά αυτόν τον νου με τον δικό του.

Το αντικείμενο της υποβολής αποτελεί τόσο σημαντικό μέρος του παρόντος μαθήματος και ολόκληρης της μεθόδου που τώρα θα περιγράψω τα τρία πράγματα, μέσω των οποίων λειτουργεί συνήθως, δηλαδή τι λες, τι κάνεις και τι σκέφτεσαι!

‘Όταν είσαι ενθουσιώδης με τα προϊόντα που πουλάς ή τις υπηρεσίες που προσφέρεις ή με τη διάλεξη που κάνεις, η νοητική σου κατάσταση γίνεται προφανής σε όλους αυτούς που σε ακούνε, χάρη στον τόνο της φωνής σου. Είτε το έχεις σκεφτεί αυτό έτσι είτε όχι, ο τόνος της δήλωσης περισσότερο από την ίδια τη δήλωση είναι αυτό που πείθει ή που δεν καταφέρνει να πείσει. Κανένας απλός συνδυασμός λέξεων δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει τη βαθιά πίστη σε μια δήλωση που διατυπώνεται με πύρινο ενθουσιασμό. Οι λέξεις είναι απλώς «απονευρωμένοι» ήχοι, εάν δεν χρωματιστούν με συναίσθημα που γεννιέται από τον ενθουσιασμό.

Εδώ ο γραπτός λόγος δεν με εξυπηρετεί, γιατί ποτέ δεν μπορώ να εκφράσω με μολύβι και χαρτί τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις που βγαίνουν από χείλη χωρίς συναίσθημα, χωρίς να τις καίει η φωτιά του ενθουσιασμού, και σε εκείνες που βγαίνουν από μια καρδιά που φλέγεται από προθυμία να εκφραστεί. Ωστόσο, αυτή είναι η διαφορά.

Συνεπώς, αυτό πού λες και ο τρόπος που το λες, μεταφέρει ένα νόημα που ίσως είναι αντίθετο από αυτό που προτίθεσαι να μεταδώσεις. Αυτό εξηγεί πολλές από τις αποτυχίες του  πωλητή που παρουσιάζει το επιχείρημά του με λόγια που μοιάζουν αρκετά λογικά, αλλά που δεν διαθέτουν το «χρώμα» που προέρχεται από τον ενθουσιασμό, ο οποίος γεννιέται από την ειλικρίνεια και την πίστη στα αγαθά που θέλει να πουλήσει. Άλλο λένε τα λόγια του και άλλο φανερώνει ο τόνος της φωνής του. Συνεπώς, δεν γίνεται πώληση.

Αυτό πού λες είναι σημαντικός παράγοντας λειτουργίας της αρχής της υποβολής, αλλά όχι τόσο σημαντικός όσο το τι κάνεις. Οι πράξεις σου θα μετρήσουν περισσότερο από τα λόγια σου και αλίμονο σου εάν αυτά τα δύο δεν εναρμονιστούν.

Εάν διδάσκει κανείς τον Χρυσό Κανόνα ως έγκυρο κανόνα συμπεριφοράς, θα μιλά σε κουφούς, εάν δεν εφαρμόζει ό,τι  διδάσκει. Το αποτελεσματικότερο κήρυγμα που  μπορεί να κάνει κανείς για την ισχύ του Χρυσού Κανόνα είναι εκείνο πού ο ίδιος διδάσκει, μέσω υποβολής, όταν εφαρμόζει τον κανόνα στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του.

Εάν ένας πωλητής αυτοκινήτων Φορντ πάει στον υποψήφιο πελάτη τον οδηγώντας μια Μπιούικ, ή κάποιο άλλο αυτοκίνητο, κάθε επιχείρημα που θα σκεφτεί να παρουσιάσει υπέρ της Φορντ θα πάει στον βρόντο.

Μια φορά είχα πάει σε ένα από τα γραφεία της Dictaphone Coinpany”‘ για να κοιτάξω ένα μη­χάνημα υπαγόρευσης. Ο πωλητής μού παρουσίασε ένα λογικό  επιχείρημα για τα οφέλη της μηχανής, αλλά ο στενογράφος πλάι του έγραφε επιστολές μεταφράζοντας στενογραφημένες σημειώσεις από ένα μπλοκάκι. Τα επιχειρήματά του υπέρ της μηχανής υπαγόρευσης συγκρινόμενα με την παλιά μέθοδο του  να υπαγορεύεις στον στενογράφο δεν με εντυπωσίασαν, επει­δή οι πράξεις του δεν ήταν εναρμονισμένες με τα λόγια του.

Οι σκέψεις σου αποτελούν τον σημαντικότερο από τους τρεις τρόπους εφαρμογής της αρχής της υποβολής, επειδή ελέγχουν τον τόνο της φωνής σου και, μέχρι κάποιον βαθμό, τις πράξεις σου. Εάν οι σκέψεις, οι πράξεις σου και τα λόγια  σου εναρμονιστούν, τότε θα ευθυγραμμίσεις όσους έρχεσαι σε  επαφή, λίγο-πολύ με τον τρόπο σκέψης σου.

 

Ο ανθρώπινος νους είναι ένα θαυμάσιο μηχάνημα!

‘Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι πως όλες οι εντυπώσεις που τον αγγίζουν, είτε μέσω υποβολής είτε αυθυποβολής, καταγράφονται σε ομοειδείς ομάδες. Οι αρνη­τικές εντυπώσεις αποθηκεύονται σε ένα σημείο τον μυαλού, ενώ οι θετικές σε άλλο. ‘Όταν μία από αυτές τις εντυπώσεις (ή εμπειρίες τον παρελθόντος) ανακαλείται στον συνειδητό νου μέσω της μνήμης, υπάρχει η τάση να ανακαλούνται όλες οι άλλες παρόμοιας φύσης, όπως, όταν τραβάς έναν κρίκο της αλυσίδας, τραβάς και τους άλλους. Για παράδειγμα, κάθε τι  που προκαλεί αμφιβολία στον νου φτάνει για να ανακαλέσει  όλες τις εμπειρίες που έκαναν κάποιον να αμφιβάλλει. Εάν έρ­θει ένας ξένος και σου ζητήσει να εξαργυρώσεις μια επιταγή, αμέσως θυμάσαι πλαστές επιταγές που σου πάσαραν ή άλλους που την πάτησαν. Μέσω του νόμου των συνειρμών, όλα τα παρόμοια συναισθήματα, εμπειρίες και αισθητηριακές εντυ­πώσεις που φτάνουν στον νου ταξινομούνται μαζί, και έτσι η  ανάκληση της μιας έχει την τάση να φέρνει πίσω και τις ανα­μνήσεις όλων των άλλων.

Εάν προκαλέσεις αίσθημα έλλειψης εμπιστοσύνης, αυτό θα φέρει στην επιφάνεια κάθε εμπειρία που προκάλεσε αντί­στοιχο αίσθημα. Για τον λόγο αυτόν, ο επιτυχημένος πωλητής προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση θεμάτων που ίσως κά­νουν να ανακληθεί στον νου τον υποψήφιου πελάτη η «αλυσί­δα των εντυπώσεων της αμφιβολίας», τις οποίες έχει αποθη­κευμένες. Ο προσεκτικός πωλητής μαθαίνει γρήγορα ότι εάν «θάψει» έναν ανταγωνιστή ή ένα ανταγωνιστικό προϊόν, ίσως φέρει στον νου του πελάτη ορισμένα αρνητικά συναισθήματα που γεννήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες, τα οποία ίσως κάνουν αδύνατο στον πωλητή να «ουδετεροποιήσει» τον νου  του αγοραστή.

Αυτή η αρχή έχει εφαρμογή και ελέγχει κάθε αισθητηριακή εντύπωση που καταχωρείται στο ανθρώπινο μυαλό. Πάρε για παράδειγμα το αίσθημα του φόβου. Τη στιγμή που επιτρέπουμε σε ένα και μοναδικό αίσθημα που σχετίζεται με τον φόβο να φτάσει στον συνειδητό νου, αυτός ανακαλεί όλους τούς δυ­σάρεστους συνειρμούς. Το αίσθημα τον θάρρους δεν μπορεί να επισύρει την προσοχή του συνειδητού νου, ενόσω υπάρχει  εκεί το αίσθημα του φόβου. ‘Ένα από τα δύο κυριαρχεί. Είναι κακοί συγκάτοικοι, επειδή δεν εναρμονίζονται. Τα όμοια έλ­κουν τα όμοια. Κάθε σκέψη που γίνεται στον συνειδητό νου έχει την τάση να ανασύρει άλλες σκέψεις παρόμοιας φύσης. Συνεπώς, αισθήματα, σκέψεις και συναισθήματα που γεννιού­νται από παλιότερες εμπειρίες και που επισύρουν την προ­σοχή του συνειδητού νου, υποστηρίζονται από έναν τακτικό  στρατό παρόμοιας φύσης που στέκει έτοιμος να τα βοηθήσει στην εργασία τους.

Φύτεψε εκούσια στον νου σου, μέσω της αρχής της Αυθυ­ποβολής, τη φιλοδοξία να πετύχεις με τη βοήθεια ενός συγκε­κριμένου, κύριου σκοπού και πρόσεξε πόσο γρήγορα όλες οι λανθάνουσες ή υπανάπτυκτες ικανότητες που γεννήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες θα διεγερθούν και θα δράσουν   προς όφελός σου. Φύτεψε στον νου ενός παιδιού, μέσω της αρχής της υποβολής, τη φιλοδοξία να γίνει επιτυχημένος δι­κηγόρος, γιατρός, μηχανικός, επιχειρηματίας, ή χρηματιστής και αν τη φυτέψεις αρκετά βαθιά και τη συντηρήσεις με την επανάληψη, αυτή θα αρχίσει να μετακινεί το παιδί προς την επίτευξη των στόχων της φιλοδοξίας.

Εάν φυτέψεις βαθιά μια υποβολή, ανακάτεψέ τη γενναιό­δωρα με ενθουσιασμό, επειδή ο ενθουσιασμός είναι το λίπα­σμα που θα εξασφαλίσει τη γοργή της ανάπτυξη, καθώς επί­σης και τη διάρκειά της.

‘Όταν εκείνος ο ευγενικός ηλικιωμένος κύριος φύτεψε στον νου μου την υποβολή ότι ήμουν «έξυπνο παιδί» και ότι μπο­ρούσα να αφήσω το σημάδι μου στον κόσμο εάν μορφωνό­μουν, δεν ήταν τόσο το τι είπε, όσο ο τρόπος που το είπε, αυτό μου έκανε τόσο βαθιά και διαρκή εντύπωση. ‘Ήταν ο τρόπος με  τον οποίο μου έπιασε σφιχτά τούς ώμους, η εμπιστοσύνη στα μάτια του, που φύτεψαν την υποβολή τόσο βαθιά στο υποσυνείδητό μου, που ποτέ δεν ησύχασα, ώσπου ξεκίνησα τα βήματα που με οδήγησαν στην εκπλήρωση αυτής της υποβολής.

Και αυτό θέλω να το τονίσω με όλη μου τη δύναμη: Δεν είναι τόσο πολύ τι λες, είναι ο ΤΟΝΟΣ και ο ΤΡΟΠΟΣ που το λες, αυτά που κάνουν τη μόνιμη εντύπωση.

Και έτσι είναι επακόλουθο ότι η αυθεντικότητα του σκο­πού, η τιμιότητα και η ειλικρίνεια πρέπει να στηρίξουν όλα όσα λέει κανείς, εάν θέλει να προκαλέσει διαρκή και ευνοϊκή  εντύπωση.

Ό,τι και αν πουλάς επιτυχημένα στους άλλους, πρέπει πρώ­τα να το πουλήσεις στον εαυτό σου

Ο Νόμος της επιτυχίας

Ναπολέων Χιλ

ψης εμπιστοσύνης, αυτό θα φέρει στην επιφάνεια κάθε εμπειρία που προκάλεσε αντί­στοιχο αίσθημα. Για τον λόγο αυτόν, ο επιτυχημένος πωλητής προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση θεμάτων που ίσως κά­νουν να ανακληθεί στον νου τον υποψήφιου πελάτη η «αλυσί­δα των εντυπώσεων της αμφιβολίας», τις οποίες έχει αποθη­κευμένες. Ο προσεκτικός πωλητής μαθαίνει γρήγορα ότι εάν «θάψει» έναν ανταγωνιστή ή ένα ανταγωνιστικό προϊόν, ίσως φέρει στον νου του πελάτη ορισμένα αρνητικά συναισθήματα που γεννήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες, τα οποία ίσως κάνουν αδύνατο στον πωλητή να «ουδετεροποιήσει» τον νου  του αγοραστή.

Αυτή η αρχή έχει εφαρμογή και ελέγχει κάθε αισθητηριακή εντύπωση που καταχωρείται στο ανθρώπινο μυαλό. Πάρε για παράδειγμα το αίσθημα του φόβου. Τη στιγμή που επιτρέπουμε σε ένα και μοναδικό αίσθημα που σχετίζεται με τον φόβο να φτάσει στον συνειδητό νου, αυτός ανακαλεί όλους τούς δυ­σάρεστους συνειρμούς. Το αίσθημα τον θάρρους δεν μπορεί να επισύρει την προσοχή του συνειδητού νου, ενόσω υπάρχει  εκεί το αίσθημα του φόβου. ‘Ένα από τα δύο κυριαρχεί. Είναι κακοί συγκάτοικοι, επειδή δεν εναρμονίζονται. Τα όμοια έλ­κουν τα όμοια. Κάθε σκέψη που γίνεται στον συνειδητό νου έχει την τάση να ανασύρει άλλες σκέψεις παρόμοιας φύσης. Συνεπώς, αισθήματα, σκέψεις και συναισθήματα που γεννιού­νται από παλιότερες εμπειρίες και που επισύρουν την προ­σοχή του συνειδητού νου, υποστηρίζονται από έναν τακτικό  στρατό παρόμοιας φύσης που στέκει έτοιμος να τα βοηθήσει στην εργασία τους.

Φύτεψε εκούσια στον νου σου, μέσω της αρχής της Αυθυ­ποβολής, τη φιλοδοξία να πετύχεις με τη βοήθεια ενός συγκε­κριμένου, κύριου σκοπού και πρόσεξε πόσο γρήγορα όλες οι λανθάνουσες ή υπανάπτυκτες ικανότητες που γεννήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες θα διεγερθούν και θα δράσουν   προς όφελός σου. Φύτεψε στον νου ενός παιδιού, μέσω της αρχής της υποβολής, τη φιλοδοξία να γίνει επιτυχημένος δι­κηγόρος, γιατρός, μηχανικός, επιχειρηματίας, ή χρηματιστής και αν τη φυτέψεις αρκετά βαθιά και τη συντηρήσεις με την επανάληψη, αυτή θα αρχίσει να μετακινεί το παιδί προς την επίτευξη των στόχων της φιλοδοξίας.

Εάν φυτέψεις βαθιά μια υποβολή, ανακάτεψέ τη γενναιό­δωρα με ενθουσιασμό, επειδή ο ενθουσιασμός είναι το λίπα­σμα που θα εξασφαλίσει τη γοργή της ανάπτυξη, καθώς επί­σης και τη διάρκειά της.

‘Όταν εκείνος ο ευγενικός ηλικιωμένος κύριος φύτεψε στον νου μου την υποβολή ότι ήμουν «έξυπνο παιδί» και ότι μπο­ρούσα να αφήσω το σημάδι μου στον κόσμο εάν μορφωνό­μουν, δεν ήταν τόσο το τι είπε, όσο ο τρόπος που το είπε, αυτό μου έκανε τόσο βαθιά και διαρκή εντύπωση. ‘Ήταν ο τρόπος με  τον οποίο μου έπιασε σφιχτά τούς ώμους, η εμπιστοσύνη στα μάτια του, που φύτεψαν την υποβολή τόσο βαθιά στο υποσυνείδητό μου, που ποτέ δεν ησύχασα, ώσπου ξεκίνησα τα βήματα που με οδήγησαν στην εκπλήρωση αυτής της υποβολής.

Και αυτό θέλω να το τονίσω με όλη μου τη δύναμη: Δεν είναι τόσο πολύ τι λες, είναι ο ΤΟΝΟΣ και ο ΤΡΟΠΟΣ που το λες, αυτά που κάνουν τη μόνιμη εντύπωση.

Και έτσι είναι επακόλουθο ότι η αυθεντικότητα του σκο­πού, η τιμιότητα και η ειλικρίνεια πρέπει να στηρίξουν όλα όσα λέει κανείς, εάν θέλει να προκαλέσει διαρκή και ευνοϊκή  εντύπωση.

Ό,τι και αν πουλάς επιτυχημένα στους άλλους, πρέπει πρώ­τα να το πουλήσεις στον εαυτό σου

Ο Νόμος της επιτυχίας

Ναπολέων Χιλ

 

Πηγή – Εκδότης: https://www.thelawofsuccesspublishing.gr,

Αφήγηση:  Βάσια Μώραλη,

Επιμέλεια: Γιώργος Ανδρέου – Energy4Life – Creativeness due Networking – CDN ®

Συνεργασία: Μανώλης Ισχάκης (https://www.manolisischakis.gr)

Γράψε τη γνώμη σου

2 Σχόλια

  • DIMITRA KOSTAKI

    Απάντηση Απάντηση 24 Αυγούστου 2020

    Το γνωρίζω ήδη, οτι ο τόνος και ο τρόπος, που λέμε κάτι έχει μεγαλύτερη σημασία από το τι λέμε. Γι’ αυτό έδινα πάντα σημασία στο τρόπο και το τόνο της φωνής μου. Στη δουλειά μου όμως, παρότι μιλώ για τα προιόντα με πίστη και ενθουσιασμό δεν καταφέρνω πάντα να έχω θετική έκβαση. Δεν ξέρω τι συντελεί στο να έχω διαφορετικό αποτέλεσμα ενώ η μέθοδος μου και η πίστη μου είναι ίδια

Αφήστε το μήνυμά σας

* Δηλώνει Υποχρεωτικό Πεδίο