ΕΡΩΤΗΣΗ

Για ποιο λόγο δεν συμπλήρωσες τη φόρμα να μιλήσουμε προσωπικά;