ομάδα

Οι #6 ηγετικές ενέργειες που ενισχύουν τη συνεργασία στην ομάδα σου

Η συνεργασία και η ομαδική εργασία γίνεται όλο και πιο σημαντική στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Παρόλο που κάθε μέλος μιας εργασιακής ομάδας συνήθως ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας, όλοι πρέπει να βεβαιωθούν ότι βρίσκονται “στην ίδια σελίδα” σε κάθε παραγωγικό βήμα ενός έργου ή μιας διαδικασίας.

Ως ηγέτης όμως μιας ομάδας ανθρώπων, η δουλειά σου είναι να βεβαιωθείς ότι όλα τα μέλη αυτής της ομάδας προσπαθούν να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Τον στόχο που εσύ μαζί με την ομάδα σου πρέπει να πετύχεις.

Το να ηγείσαι μιας ομάδας είναι πολύ σημαντικό και ο ρόλος σου δεν είναι απλός, τυπικός ή απλά διεκπεραιωτικός.. Είναι πολύ σημαντικός και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του στόχου μιας επιχείρησης και της διαδικασίας επίτευξης του!

Ακολουθούν κάποιες βασικές ενέργειες που εφαρμόζουν οι επιτυχημένοι ηγέτες προκειμένου να συμβεί αυτό.

 1. Ενημέρωσε και “συνέδεσε” τα μέλη

Η αλήθεια είναι ότι τα μέλη της ομάδας σου θα ήταν ευχαριστημένα να ασχοληθούν μόνο με ότι τους έχει ανατεθεί. Και απλά/διεκπεραιωτικά να τελειώσουν ότι “πρέπει” να κάνουν και να αποχωρίσουν από την εργασία τους την ώρα που πρέπει..

Από την άλλη όμως, είναι καθαρά στη δική σου διαχείριση να συνδέσεις τα μεμονωμένα μέλη της ομάδας μεταξύ τους, από όλα τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας παραγωγής/δημιουργίας, κάτω από ένα κοινό σκοπό..

Με άλλα λόγια, αντί κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά να αναφέρεται σε εσένα απευθείας εάν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή θέμα, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτούν τους συναδέλφους τους, τους προϊστάμενους τους για να βρουν μια λύση και μόνοι τους.

Όταν τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε μία παραγωγική διαδικασία, ενημερώνονται και προσαρμόζουν τις ενέργειες τους κατάλληλα, τότε ή αύξηση της παραγωγικότητας θα είναι δεδομένη..

2. Να έχεις ένα σύστημα επικοινωνίας

Ευτυχώς, ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει κάνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας απίστευτα εύκολη. Εφαρμογές και διάφορες πλατφόρμες επιτρέπουν στα μέλη μιας ομάδας να μοιράζονται πληροφορίες.. Να μοιράζονται χρονοδιαγράμματα και σημειώσεις.. Απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Αυτές οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων εξομαλύνουν τη ροή εργασίας μιας εταιρείας. Επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να παραμένουν σε μια συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους, ανεξάρτητα από τη φυσική τους θέση. Όταν κάθε μέλος της ομάδας σου κάνει χρήση αυτών των ηλεκτρονικών μέσων συνεργασίας..  Η παραγωγικότητα θα αυξάνεται σταθερά και προοδευτικά.

3. Προώθησε την δέσμευση

Φυσικά, θα υπάρχουν πάντα εκείνοι που προτιμούν να δουλεύουν μόνοι τους, ή που είναι αντίθετοι στην εκμάθηση ενός νέου συστήματος ή μιας εφαρμογής. Ως επικεφαλής τους, πρέπει να κάνεις εκ νέου τους στόχους σου και τις προσδοκίες σου σαφείς και να παρουσιάσεις τα οφέλη της συνεργασίας.

Προώθησε σταθερά την ιδέα ότι αν και είναι μεμονωμένα άτομα, αποτελούν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου συνόλου και χωρίς την συνεισφορά όλων η ομάδα θα υποφέρει και βέβαια το αποτέλεσμα θα καθυστερεί.

Να οργανώνεις συχνά σεμινάρια και ασκήσεις ομαδικής “οικοδόμησης” [Team Build Seminars] τα οποία θα βοηθήσουν όσους αγωνίζονται να συνεργαστούν, ώστε να δουν όλοι οι συμμετέχοντες την αξία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ομαδικής συνεργασίας.

4. Ευελιξία μοντέλου επικοινωνίας

Φυσικά, δεν υπάρχει ομάδα στην οποία δεν θα υπάρχουν διαφωνίες, αντίθετες απόψεις ή ακόμα και αντιδράσεις μεταξύ των μελών.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Διαφωνίες σίγουρα θα υπάρχουν. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται. Ο τρόπος ο οποίος θα καθορίσει κατά πόσον μια ομάδα πηγαίνει προς τα εμπρός.. Ή σταματάει πέφτοντας σε μια παγίδα συνεχών αναλύσεων και γενικής αντίδρασης.

Ως ηγέτης λοιπόν μιας ομάδας, μπορείς να διαμορφώσεις μια ευελιξία και συμβιβασμό με διάφορους τρόπους.

Δείξε στα μέλη της ομάδας σου ότι η αναζήτηση μιας ενδιάμεσης λύσης και δράσης για το κοινό όφελος και στόχο, θα είναι κάτι με το οποίο όλοι θα είναι ικανοποιημένοι.

5. Επίλυση προβλημάτων

Εάν μια διαφωνία ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας “ξεφύγει”, θα πρέπει να πάρεις θέση και να διαμεσολαβήσεις για το ζήτημα αμέσως.

Όταν τα μέλη της ομάδας δεν είναι σε θέση να συμβιβαστούν από μόνα τους, τότε είναι στη δική σου ευθύνη να ρυθμίσεις το ζήτημα με κάθε εμπλεκόμενο μέλος ξεκάθαρα. Ακόμα κι αν σημαίνει ότι θα φύγουν και οι δύο δυσαρεστημένοι.

Ως αρχηγός μιας ομάδας, πρέπει να είσαι σε θέση να μειώνεις τους συναισθηματισμούς όταν βρίσκεσαι στο εργασιακό πεδίο δράσης.. Και να αντιμετωπίζεις τα πράγματα και τις καταστάσεις από μια αντικειμενική οπτική γωνία. Έτσι θα αναγνωρίζεις καλύτερα τι είναι καλύτερο για την εταιρεία και την ομάδα σου.

6. Συμμετοχή

Το πιο σημαντικό, ως ηγέτης μιας ομάδας, είναι να θυμάσαι ότι είσαι και μέλος αυτής της ομάδας.

Δεν είναι σωστό να διαχειρίζεσαι την ομάδα σου με μονόπλευρη απόλυτη στάση, ούτε με την “θα το κάνεις όπως στο λέω εγώ” στάση.

Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει μόνο διαφωνίες και σύγχυση μεταξύ των μελών. Ως ηγέτης, θα πρέπει να είσαι το πιο ενεργό μέλος της ομάδας, συντονίζοντας τα μέλη, παρουσιάζοντας τις ιδέες μεταξύ τους, και πάνω απ’ όλα προωθώντας την ομαδική εργασία και τη συνεργασία συνεχώς.

Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο ορίζεις ένα πρότυπο εργασίας, αλλά ενεργείς ως πρότυπο, και μπορείς να παρακολουθείς πιο ενεργά την απόδοση της ομάδας σου με πολύ πιο θετικό τρόπο.

Το να είσαι ηγέτης μιας ομάδας (όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι) είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ρόλος σου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Καλείσαι να ισορροπήσεις μεταξύ στόχου και αποτελέσματος, βάζοντας όμως στην εξίσωση τον παράγοντα άνθρωπος και ομάδα.

Οι βασικές ενέργειες που καλείσαι να βάλεις σε εφαρμογή:
  • Ενημέρωση

  • Σύστημα επικοινωνίας

  • Δέσμευση

  • Ευελιξία

  • Επίλυση

  • Συμμετοχή

Είναι εκείνες οι ενέργειες οι οποίες σε πρώτο χρόνο θα φέρουν αρχικά την ισορροπία μεταξύ των μελών της ομάδας σου, αλλά θα σε φέρνουν και πιο κοντά στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η εφαρμογή και η τήρηση μαζί με την αναζήτηση νέων μεθόδων επικοινωνίας και συντονισμού της ομάδας, σε κάνουν έναν εξαιρετικό ηγέτη που τα μέλη της ομάδας μπορούν να στηριχτούν.

Ασχέτως το εύρος της ομάδας λοιπόν βάλε σε εφαρμογή τις παραπάνω ενέργειες και δώσε την ανάλογη αξία στην ομάδας σου αλλά και στον ρόλο σου σε αυτή.

Αν λοιπόν αυτό το άρθρο έχει αξία για εσένα, κάνε share και βοήθησε να εξαπλώσουμε αυτό το μήνυμα..

Να Αγαπάς τον Εαυτό σου και να Ζεις με Πάθος!

Συμπληρωματικά άρθρα:

Τα 6+1 Βήματα για να αναπτύξεις την.. Αυτοπεποίθηση σου

Πώς να πετύχεις τους στόχους σου.. [#9 απλά βήματα]

Γιατί δεν αγοράζουν οι πελάτες από εσένα και πώς να το αλλάξεις

Εάν θέλεις να μάθεις τις τεχνικές του νευρογλωσσικού προγραμματισμού ~ NLP όπως διδάσκονται στο American board of NLP και να γίνεις ο coach του εαυτού σου τότε κάνε κλικ εδώ

anakaliptontas

 

Γράψε τη γνώμη σου

Αφήστε το μήνυμά σας

* Δηλώνει Υποχρεωτικό Πεδίο