Ο χάρτης δεν είναι η περιοχή

Να είσαι παίχτης και όχι θεατής της ζωής εάν θέλεις να πετύχεις! Γράψε τις ερωτήσεις, τα σχόλια, τις απορίες ή ότι άλλο θέλεις από κάτω…