Πώς παράγεται το συναίσθημα

Περιγραφή : Το συναίσθημα δεν είναι κάτι αόριστο. Εάν μάθεις πώς παράγεται, τότε θα μπορείς να το παράγεις, έτσι δεν είναι;

Πού είναι το υποσυνείδητο

Περιγραφή : Για να πετύχεις, πρέπει να γνωρίζεις αυτά που δεν γνώριζες ότι δεν γνώριζες και σου καθόριζαν τη ζωή σου.