Πώς δημιουργούμε τις πεποιθήσεις μας

Περιγραφή : Όπως δημιουργείς μια περιοριστική πεποίθηση σε μια στιγμή, έτσι ακριβώς μπορείς να δημιουργήσεις μια ενδυναμωτική πεποίθηση σε μια στιγμή.