Πολιτική Επιστροφής χρημάτων προϊόντων και υπηρεσιών της Proven Transformational Experience Ltd.

Η Proven Transformational Experience Ltd. κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, θα επιτρέψει την επιστροφή χρημάτων ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος που αγοράζονται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς

Δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται οι αιτήσεις των πελατών που θα ζητούν επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση μετά από τις 14 ημέρες.

Εάν ένας πελάτης ζητά επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση ενός προϊόντος και η επιστροφή ή η αντικατάσταση έχει εγκριθεί από την Proven Transformational Experience Ltd. , τα χρήματα για την αιτούμενη συναλλαγή επιστρέφεται πίσω στον πελάτη, εν μέρει ή συνολικά. Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος μπορεί να παρέχεται για όσο διάστημα βρίσκονται εντός Πολιτική Επιστροφής της εταιρίας Proven Transformational Experience Ltd. Η επιστροφή θα πιστωθεί μόνο πίσω στο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η αρχική αγορά. Εάν ο αρχικός λογαριασμός έχει κλείσει τότε η επιστροφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Όταν ένα προϊόν επιστρέφεται, ο πελάτης λαμβάνει συνήθως πλήρη επιστροφή. Λόγω της ψηφιακής μορφής των προϊόντων της Proven Transformational Experience Ltd., όταν ένα προϊόν επιστρέφεται ο πελάτης διατηρεί το προϊόν και σε πολλές περιπτώσεις ο πελάτης έχει λάβει ένα όφελος από το προϊόν πριν από την επιστροφή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Proven Transformational ExperienceLtd. διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει επιστροφή για λιγότερο από την πλήρη τιμή αγοράς.

Οι πωλητές μας δεν επιτρέπεται να δώσουν εγγύηση που έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική επιστροφών μας. Αν βρείτε ένα προϊόν που πωλείται μέσω της Proven Transformational Experience Ltd. με οποιαδήποτε εγγύηση που έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική επιστροφών μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να μπορούμε να λάβουμε διορθωτικά μέτρα.

Λόγοι για τους οποίους υπάρχει η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης προϊόντων

Η Proven Transformational Experience Ltd. έχει κάθε κίνητρο να κρατήσει τους πελάτες της ευχαριστημένους με την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για την προώθηση της ικανοποίησης των πελατών, η Proven Transformational Experience Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει τα χρήματα ή το προϊόν στον πελάτη:

-Αν ο πελάτης δεν διαθέτει έγκυρο λόγο για την αίτηση επιστροφής εντός 14 ημερών από την αγορά

-Εάν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος που ο πωλητής του προϊόντος ή της υπηρεσίας ζητά επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση για λογαριασμό του πελάτη εντός 14 ημερών από την αγορά

-Εάν ο πελάτης δεν παρέχει μια έγκυρη έκθεση ότι το τέλος ήταν παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο

-Εάν ο πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της βιομηχανίας πιστωτικών καρτών, τους κανόνες της βιομηχανίας ACH, PayPal, όρους χρήσης της υπηρεσίας, το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας και τα αιτήματα που επαληθεύεται από τη δικαιοσύνη της Αγγλίας.

-Για οποιοδήποτε άλλο λόγο η εταρία Proven Transformational Experience Ltd.κρίνει σκόπιμο.

Συνδρομητικό Πρόγραμμα

Η ακύρωση της συνδρομής γίνεται μόνο στέλνοντας mail στο [email protected] Η εγγύηση επιτροφής χρημάτων ισχύει μόνο για 14 ημέρες. Μετά ο πελάτης υποχρεούνται να πληρώνει το ποσόν που έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφεται στη σελίδα πώλησης.

Σημαντικό: Σε περίπτωση υποκλοπής περιεχομένου, προσπάθεια μεταπώλησης ή παραβίασης των κανόνων της ομάδας και της κοινότητας που έχει δημιουργήσει η Proven Transformational Experience LTD τότε γίνετε αυτόματα διαγραφή από κάθε πρόσβαση στα προγράμματα της Proven Transformational Experience LTD χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων και υπάρχει ποινική δίωξη στα δικαστήρια της Αγγλίας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Προς Θεραπευτές, coaches, healers κ.ο. Οι ομάδες έχουν δημιουργηθεί ώστε να σας υποστηρίξουν να βελτιώσετε τις τεχνικές σας, τις θεραπείες σας, της ζωής σας και τις επιχειρήσεις σας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν για να προωθήσετε υπηρεσίες και προιόντας σας τότε γίνετε αυτόματα διαγραφή από όλα τα προγράμματα της Proven Τransformational Experience LTD και δεν έχετε κανένας δικαίωμα επιστροφής.

Αλλαγή Ημερομηνίας Σεμιναρίου:

Εάν η Proven Transformational Experience LTD αναγκαστεί λόγω ανωτέρα βίας  ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο να μεταβάλλει την ημερομηνία του σεμιναρίου τότε το ποσό της πληρωμής του σεμιναρίου ή το ποσό της προκαταβολής δεν είναι επιστρέψιμα.