Δωρεάν Video Εκπαίδευση

Πώς να σχεδιάσεις τη ζωή που πάντα ονειρεύσουν εφαρμόζοντας τα #7 βήματα της επιτυχίας

τα στοιχεία σου είναι ασφαλή

Πολιτική Επιστροφής χρημάτων προϊόντων και υπηρεσιών της Manolis Ischakis Ltd.

Η Manolis Ischakis Ltd. κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, θα επιτρέψει την επιστροφή χρημάτων ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος που αγοράζονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς

Δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται οι αιτήσεις των πελατών που θα ζητούν επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση μετά από τις 30 ημέρες.

Εάν ένας πελάτης ζητά επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση ενός προϊόντος και η επιστροφή ή η αντικατάσταση έχει εγκριθεί από την Manolis Ischakis Ltd. , τα χρήματα για την αιτούμενη συναλλαγή επιστρέφεται πίσω στον πελάτη, εν μέρει ή συνολικά. Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος μπορεί να παρέχεται για όσο διάστημα βρίσκονται εντός Πολιτική Επιστροφής της εταιρίας Manolis Ischakis Ltd. Η επιστροφή θα πιστωθεί μόνο πίσω στο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η αρχική αγορά. Εάν ο αρχικός λογαριασμός έχει κλείσει τότε η επιστροφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Όταν ένα προϊόν επιστρέφεται, ο πελάτης λαμβάνει συνήθως πλήρη επιστροφή. Λόγω της ψηφιακής μορφής των προϊόντων της Manolis Ischakis Ltd., όταν ένα προϊόν επιστρέφεται ο πελάτης διατηρεί το προϊόν και σε πολλές περιπτώσεις ο πελάτης έχει λάβει ένα όφελος από το προϊόν πριν από την επιστροφή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Manolis Ischakis Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει επιστροφή για λιγότερο από την πλήρη τιμή αγοράς.

Οι πωλητές μας δεν επιτρέπεται να δώσουν εγγύηση που έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική επιστροφών μας. Αν βρείτε ένα προϊόν που πωλείται μέσω της Manolis Ischakis Ltd. με οποιαδήποτε εγγύηση που έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική επιστροφών μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να μπορούμε να λάβουμε διορθωτικά μέτρα.

Λόγοι για τους οποίους υπάρχει η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης προϊόντων

Η Manolis Ischakis Ltd. έχει κάθε κίνητρο να κρατήσει τους πελάτες της ευχαριστημένους με την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για την προώθηση της ικανοποίησης των πελατών, η Manolis Ischakis Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει τα χρήματα ή το προϊόν στον πελάτη:

-Αν ο πελάτης δεν διαθέτει έγκυρο λόγο για την αίτηση επιστροφής εντός 30 ημερών από την αγορά

-Εάν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος που ο πωλητής του προϊόντος ή της υπηρεσίας ζητά επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση για λογαριασμό του πελάτη εντός 30 ημερών από την αγορά

-Εάν ο πελάτης δεν παρέχει μια έγκυρη έκθεση ότι το τέλος ήταν παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο

-Εάν ο πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της βιομηχανίας πιστωτικών καρτών, τους κανόνες της βιομηχανίας ACH, PayPal , Viva wallet, όρους χρήσης της υπηρεσίας, το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας και τα αιτήματα που επαληθεύεται από τη δικαιοσύνη της Αγγλίας.

-Για οποιοδήποτε άλλο λόγο η εταρία Manolis Ischakis Ltd.κρίνει σκόπιμο.

Δωρεάν Video Εκπαίδευση

Πώς να σχεδιάσεις τη ζωή που πάντα ονειρεύσουν εφαρμόζοντας τα #7 βήματα της επιτυχίας

τα στοιχεία σου είναι ασφαλή