Πώς να πετύχω τους στόχους μου; Να λοιπόν, ένα σχέδιο δράσης

Οι περισσότεροι από εμάς, ανα διαστήματα είναι πολύ συνηθισμένο να κάνουμε έναν προσωπικό απολογισμό σχετικά με το τι ήταν αυτό που πήγε καλά, τι δεν πήγε και τόσο καλά και ποια ήταν τα κύρια γεγονότα που επηρέασαν τη ζωή μας. Αυτή η εσωτερική ανασκόπηση αποτελεί συχνά το εφαλτήριο προκειμένου να σχεδιάσουμε τις μελλοντικές μας ενέργειες. 

Πολλές φορές ίσως αναρωτιέσαι πώς να πετύχω τους στόχους μου, τί πραγματικά χρειάζεται να κάνω;

Το επόμενο και εξαιρετικά σημαντικό βήμα στην ατομική σου εξέλιξη, σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων, είναι η στοχοθεσία δηλαδή η θέσπιση συγκεκριμένων στόχων. Μπορείς με αφετηρία μια νέα αρχή να θέσεις, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, μετρήσιμους και εφικτούς στόχους.


Φαντάσου την πορεία σου στη ζωή ως ένα ταξίδι. Η στοχοθεσία περιλαμβάνει τη χάραξη αυτής της πορείας, καθώς και τον καθορισμό των ενδιάμεσων σημείων και σταθμών. Σκέψου τη ζωή σου επίσης, ως μια επιχείρηση η οποία για να επιβιώσει, να αναπτυχθεί και να ανθίσει χρειάζεται κάποιο επιχειρησιακό πλάνο. Χωρίς αυτό, οι ενέργειές σου είναι εντελώς ασυντόνιστες και μακροπρόθεσμα ελάχιστα αποτελεσματικές, αν όχι επιζήμιες.

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό να θέτεις νέους στόχους; Η στοχοθεσία, ως μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στον τομέα των επιχειρήσεων, σε βοηθά να καθορίσεις τι είναι σημαντικό να επιτύχεις στην καριέρα σου και τη ζωή σου γενικά, να επικεντρωθείς σε αυτό και να το διαχωρίσεις από άλλα λιγότερα σημαντικά ή σχετικά πράγματα. 

Επίσης, σου παρέχει τα κίνητρα προς την επίτευξη του σκοπού σου και βοηθά να οικοδομήσεις την αυτοπεποίθησή σου, βασιζόμενος σε μετρήσιμα επιτεύγματα.

Μπορεί να μην ξέρεις πως να το κάνεις και να αναρωτιέσαι,  τι στόχους μπορώ να και με ποιο τρόπο μπορώ να τους διατυπώσω. Πρώτα απ’ όλα είναι απαραίτητο να καθορίσεις το μακροπρόθεσμο πλάνο σου, δηλαδή τι θα ήθελες να πετύχεις σε βάθος χρόνου (παράδειγμα τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια), ή πώς θα ήθελες να βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτό το διάστημα. 

Αυτό είναι από τα πιο δύσκολα βήματα, καθώς περιλαμβάνει όχι μόνο τις προσωπικές σου φιλοδοξίες και επιθυμίες, αλλά και την αναγνώριση των περιορισμών και δυνατών σου σημείων καθώς και των συνθηκών, δηλαδή προϋποθέτει κάποιο επίπεδο αυτογνωσίας. 

Για παράδειγμα, μπορεί να θέσεις ως μακροπρόθεσμο στόχο μια σημαντική προαγωγή στην εργασία σου, έναν ακαδημαϊκό τίτλο ή μια θέση ευθύνης ή υψηλής εξειδίκευσης.

Το επόμενο στάδιο είναι να δεις τι χρειάζεται για να κατακτήσεις αυτούς τους μακροπρόθεσμους στόχους και να σχεδιάσεις τη σειρά ενεργειών. Στα προηγούμενα παραδείγματα θα λέγαμε ότι επιβάλλεται να συγκεντρώσεις μια σειρά από ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά εφόδια τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του βιογραφικού σου. 

Τα εφόδια που θα πρέπει να συλλέξεις στην πορεία, αποτελούν τους ενδιάμεσους ή βραχυπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι συχνά τίθενται και αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. Θα πρέπει ωστόσο να είσαι ιδιαίτερα μεθοδικός όταν καταρτίζεις τους στόχους σου ώστε να μεγιστοποιήσεις τις πιθανότητες να επιτευχθούν τελικά στην πράξη. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Χωρίς Σύστημα,
Κανείς Δεν Δημιούργησε Ποτέ Τίποτα Σπουδαίο

Διαβάζεις το άρθρο: Πώς να πετύχω τους στόχους μου; Να λοιπόν, ένα σχέδιο δράσης

Στην πραγματικότητα, οι στόχοι σου θα πρέπει να είναι έξυπνα διατυπωμένοι, ακολουθώντας το ακρωνύμιο SMART (Specific-Measurable-Attainable-Relevant-Time Limited, δηλαδή Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι-Εφικτοί-Σχετικοί-Χρονικά Προσδιορισμένοι).

Θα πρέπει λοιπόν, οι στόχοι σου να είναι λεπτομερείς, συγκεκριμένοι και σαφώς προσδιορισμένοι. Αντίθετα, αν θέσεις για παράδειγμα ως στόχο σου για την επόμενη χρονιά απλώς «να γίνεις καλύτερος» ή να «εκπαιδευτείς περισσότερο», τότε δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα πετύχεις σε αυτή τη γενική και αόριστη προοπτική, διότι δε θα έχεις κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να το ορίσεις. 

Είναι πολύ σημαντικό να καταγράψεις αυτούς τους στόχους. Το να δαπανήσεις χρόνο και να καταγράψεις τους συγκεκριμένους στόχους για την επόμενη χρονιά σημαίνει μια μορφή δέσμευσης προς τον εαυτό σου κυρίως, εκτός από τη διαρκή υπενθύμιση και παρακίνηση που σου παρέχει. 

Αν αντίθετα οι στόχοι σου παραμένουν μόνο ως σκέψη στο μυαλό σου, μπορείς πάντοτε να προσποιηθείς ότι ποτέ δεν είχες θέσει ακριβώς αυτόν τον στόχο, καθώς είναι στην ανθρώπινη φύση να μην παραδεχόμαστε ότι αποτυγχάνουμε ή υστερούμε. 

Επιπλέον, έχοντας ένα συγκεκριμένο και καταγεγραμμένο στόχο σε βοηθά στην ανάλυση των αιτιών της αποτυχίας και την αναδιαμόρφωση των στόχων. Είναι επίσης πιο πρακτικό να έχεις πολλούς επιμέρους ενδιάμεσους καταγεγραμμένους στόχους, από το να έχεις ένα ενιαίο και συμπαγή. Επιτυγχάνοντας σταδιακά ένα-ένα τα βήματα αισθάνεσαι μεγαλύτερη ικανοποίηση και δέσμευση προς τον τελικό σκοπό.

Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα, ένας στόχος θα πρέπει να είναι μετρήσιμος, δηλαδή να μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή του. 

Θα πρέπει να έχεις εκ των προτέρων επιλέξει προσεκτικά τα κριτήρια που θα καθορίζουν αν ο στόχος σου έχει επιτευχθεί ή όχι. Καλό θα είναι επίσης, οι στόχοι σου να είναι θετικά διατυπωμένοι, δηλαδή να περιγράφουν τις δράσεις που σκοπεύεις να κάνεις και όχι τι δεν θα πρέπει να κάνεις. 

Επίσης είναι θεμελιώδες οι στόχοι σου να είναι εφικτοί και ρεαλιστικοί, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους, το χρόνο, τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και τα πιθανά εμπόδια. Συχνά οι στόχοι που θέτεις δεν είναι ρεαλιστικοί για μια σειρά από λόγους. 

Πρώτον, οι στόχοι μπορεί να τίθενται από άλλους σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Αυτό σπάνια έχει καλά αποτελέσματα, αν δεν λαμβάνονται υπόψη οι δικές σου φιλοδοξίες, προτεραιότητες και κλίσεις. 

Η επιθυμία εξάλλου, είναι η κινητήρια δύναμη της δράσης. Επίσης, μη εφικτοί στόχοι μπορούν να τεθούν όταν δεν έχεις επαρκή πληροφόρηση και εμπειρία σχετικά με αυτό που προσπαθείς να κατακτήσεις. Αν για παράδειγμα θέσεις ως στόχο να δημοσιεύσεις την πρώτη σου συγγραφική προσπάθεια σε ένα διεθνές περιοδικό με πολύ μεγάλο δείκτη δυσκολίας δημοσίευσης, είναι πολύ πιθανό να απογοητευτείς. 

Τέλος, ένας άλλος λόγος είναι ό,τι υπολογίζεις συνεχώς στη βέλτιστή σου απόδοση, πράγμα που δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς. Είναι απαραίτητο να λαμβάνεις υπόψη και τις ανάγκες σου για ανάπαυση και ψυχαγωγία, διαφορετικά κινδυνεύεις σοβαρά από επαγγελματική εξουθένωση. Οι στόχοι θα πρέπει λοιπόν να είναι στα ανώτερα όρια των δυνατοτήτων σου, αλλά όχι πολύ πιο πάνω από αυτά.

Οι στόχοι σου θα πρέπει να είναι επίσης σχετικοί με το μακροπρόθεσμο σχέδιο που έχεις θέσει. Συχνά μπορεί να βρίσκεις ενδιαφέροντα, να σε ενθουσιάζουν ή ακόμα και να προκύπτουν διάφορες ευκαιρίες στην πορεία, όμως θα πρέπει να αναρωτηθείς πόσο σχετικές και χρήσιμες είναι αυτές για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων σου. 

Οι στόχοι σου θα πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τελικές ημερομηνίες επίτευξης. Για παράδειγμα, θα πρέπει να έχεις μελετήσει 10 σχετικά άρθρα με την εργασία που ετοιμάζεις, μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό, αν και ίσως σου δημιουργεί κάποια πίεση, ωστόσο σου θέτει και τα όρια επιμονής σχετικά με ένα στόχο, αλλά και σου παρέχει το κίνητρο για να αυξήσεις την απόδοσή σου. 

Θα πρέπει ωστόσο το χρονοδιάγραμμα να είναι λεπτομερές, αλλά και προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα. Προηγούμενη εμπειρία άλλων μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη. Εννοείται ότι και αυτό το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι επίσης καταγεγραμμένο, μαζί με τους αντίστοιχους στόχους.

Ανακάλυψε το κλειδί του μυαλού σου

Αυτό το ετήσιο πλάνο με τους επιμέρους καταγεγραμμένους στόχους θα είναι πολύ χρήσιμο να το έχεις αναρτημένο σε κάποιο προσωπικό χώρο, στο οποίο θα έχεις συχνή, αν όχι καθημερινή οπτική πρόσβαση. Βλέποντας κάθε μέρα τους στόχους σου και το χρονοδιάγραμμά σου, αυξάνεται η αποφασιστικότητα και η εξοικείωσή σου με τους στόχους σου και σε βοηθά να διατηρείς τη σωστή πορεία. 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να τσεκάρεις έναν-έναν τους επιτυχημένους στόχους σου. Από την άλλη, σε περίπτωση που βλέπεις ότι δεν προλαβαίνεις ή είσαι εκτός των στόχων σου, δε χρειάζεται να απογοητεύεσαι. Με μικρά βήματα θα επιστρέψεις σιγά-σιγά στην πορεία που έχεις χαράξει εσύ, εφόσον είσαι δεσμευμένος με το σκοπό σου.

Εν κατακλείδι, η μεθοδικότητα από μόνη της δεν είναι πάντοτε επαρκής για την επίτευξη των σκοπών σου, όταν αυτή δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη αποφασιστικότητα. Όπως και να έχει, θα πρέπει να διεκδικήσεις πράγματα για τον εαυτό σου, γιατί αν δεν κάνεις ένα βήμα μπροστά, θα βρίσκεσαι πάντοτε στην ίδια θέση. Σταμάτα λοιπόν να αναρωτιέσαι ”πως να πετύχω τους στόχους μου” και ξεκίνα να πράττεις. 

Σκέψου λοιπόν με πολύ σύνεση τι στόχους θα θέσεις προσωπικά για την, εξέλιξή σου διατύπωσε τους με μεθοδικό τρόπο και στο τέλος ίσως εκπλαγείς από τα αποτελέσματα. Εξάλλου η εμπειρία έχει διδάξει ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σταματήσει έναν αποφασισμένο άνθρωπο, που διαθέτει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.

Να θυμάσαι πως είσαι μοναδικός! 

Είσαι υπέροχος!

Να Αγαπάς τον Εαυτό σου και να Ζεις με Πάθος!

Συμπληρωματικά άρθρα:

Πώς να πετύχω τους στόχους μου;

Πλάνο δράσης και νέοι στόχοι.

Στρατηγική υψηλής απόδοσης και επίτευξη στόχων

Όλα όσα πρέπει να κάνεις και να μην κάνεις, για την επίτευξη των στόχων σου.

Μανώλης Ισχάκης

Μανώλης Ισχάκης

Γεια σου! Είμαι ο Μανώλης Ισχάκης και βοηθώ τους ανθρώπους να δημιουργούν εξαιρετικά αποτελέσματα ενεργοποιώντας τον εγκέφαλό τους.

Προσφατα Άρθρα

Θέλεις να γνωρίσεις έναν Coach;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μου θα επικοινωνήσει μαζί σου για να αξιοποιήσεις τα 30΄ ΔΩΡΕΑΝ coaching με έναν από τους εξειδικευμένους μου coaches.

nlp-book

NLP! Το Κλειδί του Μυαλού μας

Το βιβλίο NLP έχει γραφτεί με στόχο να σου δείξει τον τρόπο να πετύχεις στη ζωή σου. H μόνη ερώτηση που μένει αναπάντητη είναι η εξής : Είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα; Η γνώση είναι δύναμη και το βιβλίο NLP το απόλυτο μέσον επιτυχίας!